HOTLINE: 0812289555
Foxpay 2 lần liên tiếp đạt chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS cấp độ cao nhất

Foxpay 2 lần liên tiếp đạt chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI DSS cấp độ cao nhất

Cuối tháng 12/2021, Ví điện tử Foxpay (thuộc FPT Telecom) đã đáp ứng hệ thống kiểm định vô cùng nghiêm ngặt và nhận chứng chỉ bảo mật Quốc tế PCI DSS 3.2.1 cấp cao nhất (Service Provider Level 1) cho cả hình thức ví điện tử và cổng thanh toán.
G

Bấm để gọi ngay